19/07/2012 Lượt xem: 2978
Ngày 11/9/2010, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” dành cho đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ nhất nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Sau đây là nội dung Cuộc thi

19/07/2012 Lượt xem: 6471
Ngày 06/8, Vụ Pháp chế của Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban. Thạc sỹ Hà Thị Thanh Vân, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày và giới thiệu luật đến cán bộ UBDT. Sau đây là nội dung Hội nghị:
1