23/06/2016 Lượt xem: 13265
Vùng Dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, là địa bàn còn nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng thấp kém đặc biệt là địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí và các lĩnh vực về phát triển Văn hóa, Y tế, Giáo dục, tiếp cận thông tin thị trường và ứng dụng các tiến bộ KHKT còn nhiều hạn chế, khoảng cách chênh lệch về thu nhập và mức sống thấp còn rất cao so với mặt bằng chung của cả nước.
1