02/06/2022 Lượt xem: 1148
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022.

31/05/2022 Lượt xem: 1016
Trong hai ngày 30 - 31/5, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chính sách, phổ biến chính sách, pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 206 đại biểu.

30/05/2022 Lượt xem: 1004
Thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-STP của Sở Tư pháp ngày 29/4/2022 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 26-27/5/2022, Sở Tư pháp phối hợp với các địa phương tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số lĩnh vực pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là Tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, Trưởng thôn, bản, khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ quốc và tổ chức thành viên thôn, bản, khu phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Bình Liêu và các xã: Hoành Mô, Húc Động, Đồng Tâm, Lục Hồn, Vô Ngại).

12/05/2022 Lượt xem: 908
Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2022-2026. Nội dung trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 65-KL/TƯ ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ về công tác dân tộc trong tình hình mới.

07/05/2022 Lượt xem: 1151
Là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đa số, cùng với ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng dân tộc và quan tâm chăm lo đời sống người dân, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã được các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

14/04/2022 Lượt xem: 1097
Từ ngày 14-4 đến 30-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”, nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở, đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn.

12/04/2022 Lượt xem: 1068
Thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn.