28/11/2018 Lượt xem: 844
Thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 24/7/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2020. Quyết định số 282/QH-HĐPH ngày 13/02/2018 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018. Ngày 21/11/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế đã tổ chức tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (UBDT) chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trong UBDT.

28/11/2018 Lượt xem: 9376
Sáng ngày 27/11/2018, tại Hà nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị. PGS-TS Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và bà Lù Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) là báo cáo viên tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan).

25/10/2018 Lượt xem: 9308
Sáng 25/10/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế đã tổ chức phiên họp lấy ý kiến các bộ, ngành về việc hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN) của UBDT trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (UBDT) chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế của các bộ, ban, ngành.

20/09/2018 Lượt xem: 343
Sáng 19/9 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tập 1 (gọi tắt là Sổ tay) tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng thẩm định và một số chuyên gia trong nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay.

31/08/2018 Lượt xem: 372
Thực hiện kế hoạch công tác, từ ngày 22-23/8, tại huyện Mường Khương (Lào Cai), Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tại các xã của huyện Mường Khương.

19/07/2018 Lượt xem: 469
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”, từ ngày 11 đến 13/7, tại huyện Đắk Song, UBDT đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông.

15/06/2018 Lượt xem: 362
Ngày 4/6, tại huyện Châu Thành, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 100 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh.