Bắc Cạn trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số (23/06/2016)

Bắc Cạn có hơn 86% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỷ lệ hộ nghèo còn 29%. Để xóa đói, giảm nghèo và xóa bỏ những tập quán lạc hậu, nâng cao dân trí người dân, những năm gần đây, tỉnh đã mở các lớp tập huấn pháp lý và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS trên địa bàn.