Họp Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi (20/09/2018)

Sáng 19/9 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tập 1 (gọi tắt là Sổ tay) tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng thẩm định và một số chuyên gia trong nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay.