Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/09/2022)

Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. Hội nghị được tổ chức tại huyện Xuyên Mộc.