Video clip: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban Dân tộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

23/07/2012 Lượt xem: 2455 In bài viết