30/07/2019 Lượt xem: 801
Nhằm góp phần đạt được những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giảm nghèo về thông tin ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, ngày 26/7, Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bình Thuận. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, Trưởng ban Tổ chức tham dự và chỉ đạo Hội thi.

17/07/2019 Lượt xem: 791
Để góp phần đạt được những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giảm nghèo về thông tin ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo cho đồng bào các DTTS tỉnh Bình Thuận.

25/07/2014 Lượt xem: 756
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; trong 2 ngày 14-15/6/2014, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật” của đồng bào các dân tộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

25/07/2014 Lượt xem: 743
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, trong 2 ngày (14-15/6) Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật” của đồng bào các dân tộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

22/11/2013 Lượt xem: 646
Nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc (UBDT), góp phần hưởng ứng, tôn vinh ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013. Sáng ngày 08/10/2013, tại UBDT, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cơ quan UBDT đã tổ chức họp triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật tại UBDT. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có đại diện Lãnh đạo của 13 đội dự thi thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT.

20/11/2013 Lượt xem: 2025
Sáng ngày 12/11/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức và người lao động với pháp luật”. Tham dự Hội thi có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Sơn Minh Thắng, Hà Hùng, Phan Văn Hùng; Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị cùng 13 đội dự thi đến từ các Vụ, đơn vị của UBDT.

04/11/2013 Lượt xem: 708
Trong 2 ngày (25 và 26/10), Ban Dân tộc Hà Nội đã tổ chức Hội thi Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).
1