Video clip: Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2011

23/07/2012 Lượt xem: 2563 In bài viết