14/04/2022 Lượt xem: 79
Từ ngày 14-4 đến 30-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”, nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở, đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn.

12/04/2022 Lượt xem: 71
Thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn.

01/03/2022 Lượt xem: 50
Ngày 01/3, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)” năm 2022 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

15/02/2022 Lượt xem: 74
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân...

11/02/2022 Lượt xem: 61
Ngày 11-2, Bộ Công an chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, là trang thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, có địa chỉ: http://bocongan.gov.vn/pbgdpl.html.

23/06/2016 Lượt xem: 13464
Vùng Dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, là địa bàn còn nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng thấp kém đặc biệt là địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí và các lĩnh vực về phát triển Văn hóa, Y tế, Giáo dục, tiếp cận thông tin thị trường và ứng dụng các tiến bộ KHKT còn nhiều hạn chế, khoảng cách chênh lệch về thu nhập và mức sống thấp còn rất cao so với mặt bằng chung của cả nước.