Tìm kiếm sáng kiến, mô hình phổ biến pháp luật qua hoạt động văn hóa cơ sở

14/04/2022 Lượt xem: 1146 In bài viết

Thi tìm hiểu luật giao thông là một trong những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trong đời sống văn hóa cơ sở

Cuộc thi dành cho mọi cá nhân, nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam và các tổ chức trong nước. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, giới thiệu những sáng kiến, mô hình hiệu quả về các nội dung: Biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động, thư viện lưu động, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội, quy ước dòng họ…, qua đó vận động mọi người dân nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Bài dự thi có nội dung trung thực, khách quan, có sức thuyết phục, có khả năng ứng dụng, nhân rộng hiệu quả; không sao chép cũng như chưa được gửi tham gia bất cứ cuộc thi nào. 

Bài dự thi ghi rõ: Bài tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ số 51-53 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc qua email: vpc@bvhttdl.gov.vn, đến hết ngày 30-9-2022 (tính theo dấu bưu điện và thời gian nhận email). Căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao tặng 11 giải cá nhân và 11 giải tập thể.

(hanoimoi.com.vn)