20/11/2013 Lượt xem: 21
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa trên toàn cõi Việt Nam.

10/10/2013 Lượt xem: 251
Tổng kết năm năm thực hiện chương trình 212 theo Quyết định 212/2004/QÐ-TTg ngày 16-12-2004 của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến giáo dục pháp luật, tỉnh Sơn La đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, quan tâm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn đang gợi mở nhiều vấn đề cần suy nghĩ.

10/10/2013 Lượt xem: 253
Trong hai ngày 26 -27/9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Jút tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho hơn 143 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ÐBDTTS) của 3 huyện Chư Jút, Ðắk Mil, Krông Nô...

10/10/2013 Lượt xem: 420
Ngày 4.10, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin - tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn dân tộc và miền núi phía Bắc".

08/10/2013 Lượt xem: 440
Hội nghị tập huấn nhằm phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản trong bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới Việt Nam - Lào được tổ chức vào ngày 24/9.

03/10/2013 Lượt xem: 465
Thời gian qua, các cấp hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp, triển khai nhiều chương trình, dự án, xây dựng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Hàng năm, Tỉnh Hội đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, vận động. Thông qua các hình thức như: Tuyên truyền miệng, sinh hoạt, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ… hội viên, phụ nữ ngày càng chấp hành tốt những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định của địa phương. Bên cạnh đó là công tác phối hợp biên soạn tài liệu pháp luật cung cấp cho hội viên và phụ nữ tại cộng đồng; vận động cán bộ hội tích cực tham gia nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tới hội viên, phụ nữ...

01/10/2013 Lượt xem: 523
Dù gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng sức trẻ sinh viên ĐH Luật Tp.HCM vẫn hăng hái lên đường tuyên truyền pháp luật đến những bản làng. Với tinh thần nhiệt huyết, các bạn sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM đã vượt hơn 300km từ Tp.HCM về xã Đắk R’tih, Tỉnh Đắc Nông để tham gia tuyên truyền pháp luật và tham gia xây dựng nông thôn mới tại miền núi xa xôi này.