Tìm hiểu những quy định về quyền sử dụng đất ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

30/07/2012 Lượt xem: 5561 In bài viết

Trong thực tiễn đã có nhiều câu hỏi liên quan đến quyền sử dụng đất, nhất là các gia đình và cá nhân ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về chính sách và pháp luật của Nhà nước ta trong lĩnh vực quản lý đất đai, cuốn sách nhỏ này xin giới thiệu với bạn đọc một số nội dung cơ bản về quyền sử dụng đất dưới dạng “câu hỏi và trả lời”.

Tác giả: TS. Vũ Mộc

Nhà xuất bản: NXB Văn hóa Dân tộc

Số trang: 48

Phát hành: Ấn phẩm không thu tiền

Tải về tại đây