Nghệ An: Tổ chức 10 lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

13/06/2022 Lượt xem: 1126 In bài viết

Ông Vi Mỹ Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh Thu Hương

Đợt tập huấn nhằm cung cấp cho người có uy tín trong cộng đồng các thông tin thiết thực về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến Người có uy tín. 

Theo đó, trong thời gian từ 18/10 đến 20/10, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức 10 lớp tập huấn với các nội dung thiết thực, quan trọng như: Truyền đạt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc Hội khóa XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; Phát huy người uy tín trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và đoàn kết các dân tộc; Tình hình an ninh trật tự vùng biên; Công tác phòng,chống dịch bệnh trong đồng bào DTTS....

Người có uy tín trong đồng bào các DTTS và miền núi được tiếp nhận những thông tin thiết thực về các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi. Ảnh Thu Hương

Qua các lớp tập huấn, người có uy tín sẽ có thêm kiến thức, thông tin bổ ích  để tuyên truyền hiệu quả hơn đến bản làng nơi mình sinh sống, từ đó vận động, hướng dẫn người thân, gia đình và bà con trong thôn cùng nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Ông Vi Mỹ Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh chia sẻ về chính sách đối với người có uy tín. Ảnh Thu Hương

Người có uy tín trong đồng bào DTTS là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình, kinh tế hộ; các cuộc vận động...; là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; là địa chỉ tin cậy, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

(baonghean.vn)