Ủy ban Dân tộc: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thực hiện Chương trình MTQG và chính sách dân tộc

13/06/2022 Lượt xem: 1052 In bài viết

Các học viên nghe ông Cao Văn Bản, nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tập huấn chuyên đề: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, quản lý Chương trình MTQG, kỹ năng lập dự án, cách thức lập dự án

Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là lãnh đạo Vụ, đơn vị của UBDT; công chức, viên chức trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình MTQG; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các học viên được quán triệt 3 nội dung gồm: Các đề án, chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG, các hình thức xây dựng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về Chương trình MTQG; hướng dẫn về công tác quản lý đầu tư, gắn với triển khai thực hiện Chương trình MTQG, các chương trình chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong chương trình tập huấn, các học viên sẽ có 1 buổi thực tế tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Quảng Ninh.

(baodantoc.vn)