02/12/2013 Lượt xem: 546
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.

25/11/2013 Lượt xem: 518
Từ ngày 19/9 đến ngày 10/10/2013, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành gồm: Công an tỉnh, Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn tổ chức 5 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 402 học viên người dân tộc thiểu số là cán bộ phụ nữ, cán bộ đoàn thanh niên cấp xã thuộc 189 xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.

21/11/2013 Lượt xem: 631
Sáng ngày 07/11, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013. Hội nghị có hơn 200 đại biểu tham dự. Chủ trì hội nghị là bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

21/11/2013 Lượt xem: 523
Ngày 29/10/2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo nội dung của kế hoạch, thời gian triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013.

21/11/2013 Lượt xem: 505
Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Phù Cát.

03/10/2013 Lượt xem: 413
Nghệ An: Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND về PBGDPL cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 07/9/1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Tư pháp Nghệ An với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

01/10/2013 Lượt xem: 439
Những năm qua, các ngành chức năng của huyện Tân Kỳ thường xuyên quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Nhờ vậy mà ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.