11/05/2022 Lượt xem: 1089
Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 11/5/2022 về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên năm 2022. Kế hoạch nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

14/04/2022 Lượt xem: 1113
Từ ngày 14-4 đến 30-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”, nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở, đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn.

30/07/2019 Lượt xem: 1967
Nhằm góp phần đạt được những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giảm nghèo về thông tin ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, ngày 26/7, Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bình Thuận. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, Trưởng ban Tổ chức tham dự và chỉ đạo Hội thi.

17/07/2019 Lượt xem: 1931
Để góp phần đạt được những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giảm nghèo về thông tin ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo cho đồng bào các DTTS tỉnh Bình Thuận.

25/07/2014 Lượt xem: 1875
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; trong 2 ngày 14-15/6/2014, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật” của đồng bào các dân tộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

25/07/2014 Lượt xem: 1895
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, trong 2 ngày (14-15/6) Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật” của đồng bào các dân tộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

22/11/2013 Lượt xem: 1787
Nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc (UBDT), góp phần hưởng ứng, tôn vinh ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013. Sáng ngày 08/10/2013, tại UBDT, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cơ quan UBDT đã tổ chức họp triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật tại UBDT. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có đại diện Lãnh đạo của 13 đội dự thi thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT.
1