Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên năm 2022

11/05/2022 Lượt xem: 1089 In bài viết

Thúc đẩy giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết của nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm giữa các thôn, bản, xã và các tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật ở cơ sở, nhằm phát hiện ra những cách làm hay, mô hình tuyên truyền hiệu quả, phù hợp để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước, đưa pháp luật đi vào đời sống.

Yêu cầu hội thi phải đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy chế, thể lệ Hội thi, thu hút sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở.

Chủ đề Hội thi “Nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”

Đối tượng tham gia Hội thi là đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện Bảo Yên: người có uy tín, cán bộ thôn bản, tuyên truyền viên, hòa giải viên (không phải là công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách đang công tác ở cấp xã, trường học, trạm y tế...) có hiểu biết về kiến thức pháp luật và có khả năng thể hiện trên sân khấu.

Phạm vi Hội thi gồm 5 đội thi của các xã khu vực I, II, III do UBND huyện lựa chọn (mỗi xã, thị trấn lập một đội thi gồm các đối tượng nêu trên). Mỗi đội thi có 10 người (sau đây gọi tắt là thí sinh).

Nội dung Hội thi gồm các chủ đề pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đồng bào Dân tộc thiểu số như: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao thông đường bộ; Luật Xuất nhập cảnh và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành mới ban hành và sửa đổi bổ sung.

Hình thức thi theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần, Phần 1: Màn chào hỏi; Phần 2: Tìm hiểu kiến thức pháp luật bao gồm trả lời tình huống và trắc nghiệm (bốc thăm và trả lời trực tiếp các câu hỏi). Phần 3: Thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật theo chủ đề.

(pbgdpl.laocai.gov.vn)