08/11/2013 Lượt xem: 2197
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao nhận thức cho người dân vùng đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2012). Ngày 09/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 409/QĐ-TTg, chỉ đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) tiếp tục thực hiện Tiểu đề án 2 giai đoạn 2013-2016. Để hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo cũng như tiến độ thực hiện Tiểu đề án 2 của UBDT trong năm 2013, phóng viên Cổng Thông tin Điện tử UBDT đã có cuộc trao đổi với đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT về vấn đề này.

04/11/2013 Lượt xem: 564
Yên Bái là tỉnh có nhiều huyện vùng cao, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế nên dễ bị kích động, lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật.

04/11/2013 Lượt xem: 645
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Long Phú tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 150 đại biểu là các vị sư, Archa, thành viên Ban quản trị chùa; các cán bộ đoàn thể ở cấp xã và Trưởng Ban nhân dân ấp là người dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

04/11/2013 Lượt xem: 423
Ngày 31-10, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 80 đại biểu là các trưởng xóm, cán bộ chuyên trách các tổ chức chính trị xã hội thuộc các xã miền núi,vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số của hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai. Đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

29/10/2013 Lượt xem: 383
Từ ngày 19/9 đến ngày 10/10/2013, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành gồm: Công an tỉnh, Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn tổ chức 5 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 402 học viên người dân tộc thiểu số là cán bộ phụ nữ, cán bộ đoàn thanh niên cấp xã thuộc 189 xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.