20/11/2013 Lượt xem: 581
Bằng nhiều cách thức, việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống người dân đã và đang được các cán bộ làm công tác tuyên truyền vận dụng. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn xa xôi đến các thành thị, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đang từng ngày lan tỏa vào cuộc sống. Đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp 7, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) tham khảo tài liệu do các cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cung cấp.

20/11/2013 Lượt xem: 537
Là huyện biên giới khó khăn của tỉnh với 70% người dân tộc thiểu số, 9/13 xã thuộc diện khó khăn, tình hình an ninh trật tự xã hội, an ninh biên giới diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Trong những năm qua, Công an huyện Con Cuông đã có nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

08/11/2013 Lượt xem: 1808
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao nhận thức cho người dân vùng đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2012). Ngày 09/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 409/QĐ-TTg, chỉ đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) tiếp tục thực hiện Tiểu đề án 2 giai đoạn 2013-2016. Để hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo cũng như tiến độ thực hiện Tiểu đề án 2 của UBDT trong năm 2013, phóng viên Cổng Thông tin Điện tử UBDT đã có cuộc trao đổi với đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT về vấn đề này.

04/11/2013 Lượt xem: 464
Yên Bái là tỉnh có nhiều huyện vùng cao, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế nên dễ bị kích động, lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật.

04/11/2013 Lượt xem: 550
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Long Phú tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 150 đại biểu là các vị sư, Archa, thành viên Ban quản trị chùa; các cán bộ đoàn thể ở cấp xã và Trưởng Ban nhân dân ấp là người dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

04/11/2013 Lượt xem: 325
Ngày 31-10, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 80 đại biểu là các trưởng xóm, cán bộ chuyên trách các tổ chức chính trị xã hội thuộc các xã miền núi,vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số của hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai. Đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.