20/07/2012 Lượt xem: 517
Trong 2 ngày 13-14/6/2012, tại Thành phố Cần Thơ, Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc phối hợp với Vụ Địa phương III và Ban Dân tộc Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc của 15 tỉnh khu vực Nam Bộ.

20/07/2012 Lượt xem: 481
Thực hiện quyết định số 52/QĐ-UBDT, ngày 21/03/2012, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT) phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012, ngày 22/05/2012, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Vụ Pháp chế, UBDT và Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã tổ chức họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh để chuẩn bị tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh trong thời gian tới. Đ/c Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, UBDT và đ/c Nguyễn Vũ Điền, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp.

19/07/2012 Lượt xem: 536
Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2011. trong ba ngày từ 19 đến 21/9/2011, tại Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2011.

19/07/2012 Lượt xem: 487
Ngày 22/11/2011, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Hội nghị "phổ biến pháp luật về công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng và xử lý kỷ luật đối với công chức". Tham dự Hội nghị có Thạc sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, báo cáo viên Thanh tra Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, viên chức của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng chủ trì Hội nghị.

19/07/2012 Lượt xem: 570
Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” và quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2011, trong hai ngày 15-16/12/2011, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”.

19/07/2012 Lượt xem: 550
Vụ pháp chế Ủy ban Dân tộc: Tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

19/07/2012 Lượt xem: 514
Ngày 27/03/2012, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cơ quan UBDT đã họp triển khai Quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21/03/2012 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) về phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012...