19/07/2012 Lượt xem: 350
Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” và quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2011, trong hai ngày 15-16/12/2011, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”.

19/07/2012 Lượt xem: 340
Vụ pháp chế Ủy ban Dân tộc: Tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

19/07/2012 Lượt xem: 317
Ngày 27/03/2012, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cơ quan UBDT đã họp triển khai Quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21/03/2012 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) về phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012...

19/07/2012 Lượt xem: 325
Sáng ngày 29/03/2012, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế đã phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến “Phổ biến một số nội dung về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và công tác phòng, chống tham nhũng” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức UBDT với hai điểm cầu Đắk Lắk và Cần Thơ. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì Hội nghị.

18/07/2012 Lượt xem: 331
Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012. Trong 2 ngày 12 và 13/04/2012, tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 10 xã của 2 huyện Hướng Hóa và ĐắcKrông.

18/07/2012 Lượt xem: 314
Thực hiện quyết định số 52/QĐ-UBDT, ngày 21/03/2012, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012. Ngày 15/05/2012, tại thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An, Vụ Pháp chế - UBDT và Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp với lãnh đạo 15 sở, ban, ngành liên quan để chuẩn bị tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 25/07/2012. Đồng chí Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - UBDT chủ trì cuộc họp.

18/07/2012 Lượt xem: 311
Thực hiện quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21/03/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012, trong hai ngày 16 - 17/05/2012, tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Vụ Pháp chế - UBDT đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đối tượng tham gia Hội nghị là cán bộ làm công tác dân tộc, già làng, trưởng bản, người có uy tín, sản xuất giỏi và đồng bào dân tộc thiểu số của 10 xã thuộc hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Đ/c Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - UBDT chủ trì Hội nghị.