25/10/2018 Lượt xem: 10099
Sáng 25/10/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế đã tổ chức phiên họp lấy ý kiến các bộ, ngành về việc hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN) của UBDT trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (UBDT) chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế của các bộ, ban, ngành.

20/09/2018 Lượt xem: 1035
Sáng 19/9 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tập 1 (gọi tắt là Sổ tay) tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng thẩm định và một số chuyên gia trong nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay.

31/08/2018 Lượt xem: 997
Thực hiện kế hoạch công tác, từ ngày 22-23/8, tại huyện Mường Khương (Lào Cai), Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tại các xã của huyện Mường Khương.

19/07/2018 Lượt xem: 1150
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”, từ ngày 11 đến 13/7, tại huyện Đắk Song, UBDT đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông.

15/06/2018 Lượt xem: 1007
Ngày 4/6, tại huyện Châu Thành, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 100 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh.

08/09/2017 Lượt xem: 27207
Sáng ngày 07/9, tại UBDT, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của UBDT đã họp triển khai công tác và tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của UBDT phục vụ công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

27/10/2014 Lượt xem: 1958
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.