Lấy ý kiến hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

25/10/2018 Lượt xem: 10600 In bài viết

Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, ông Lý Anh Tuấn cho biết, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do đó, liên quan đến lĩnh vực này có sự tham gia của các bộ, ban, ngành trong việc xây dựng, tham mưu, ban hành các văn bản. Chính bởi vậy, ngoài các văn bản quy phạm pháp luật do UBDT tham mưu, ban hành thì việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc do các bộ, ban, ngành quản lý là hết sức cần thiết. Sau khi hoàn thành công tác rà soát, UBDT sẽ xây dựng Cẩm nang hệ thống văn bản liên quan đến ngành công tác dân tộc (dự kiến phát hành trên Cổng thông tin của UBDT) để giúp các cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương có thể dễ dàng tra cứu, cập nhật nội dung.

Theo kết quả rà soát đến thời điểm này, tổng số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc là 352 văn bản (bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, dự án, chính sách), trong đó 90 văn bản do Ủy ban Dân tộc chủ trì tham mưu ban hành. Trong 352 văn bản đã ban hành thì hiện còn 127 văn bản quy phạm pháp luật do các bộ ngành tham mưu, ban hành còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Tại phiên họp, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chi tiết và cách triển khai của UBDT, đại diện cán bộ làm công tác pháp chế của các bộ, ban, ngành thống nhất phải phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc. Các đại biểu đã thảo luận, góp ý, bổ sung vào kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản và khẳng định sau khi có văn bản chính thức của UBDT, các bộ, ngành sẽ triển khai rà soát kỹ và chi tiết hơn, gửi UBDT để tổng hợp.

Việt Cường