15/07/2013 Lượt xem: 429
Ngày 10/4/2013, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án 554 gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 554 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 - 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. 

10/07/2013 Lượt xem: 426
Sáng 12-6, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ ngoại giao và Tỉnh uỷ Thanh Hoá phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam – Lào cho Chỉ huy các đồn BP tuyến núi, cán bộ chủ chốt, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá. 

10/07/2013 Lượt xem: 398
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TT,PBPL) cho nhân dân ở khu vực biên giới (KVBG) là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP). 

14/06/2013 Lượt xem: 385
Thực hiện Quyết định số 554 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 về "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012” có hiệu quả.

28/05/2013 Lượt xem: 2111
Sáng 10/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 - 2012, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2016”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

30/04/2013 Lượt xem: 1922
Sáng ngày 01/02/2013, Vụ Pháp chế UBDT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT); đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong UBDT cùng toàn thể lãnh đạo, chuyên viên Vụ Pháp chế.