Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

30/04/2013 Lượt xem: 1869 In bài viết

Thực hiện Quyết định 419/QĐ-UBDT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT việc giao Kế hoạch công tác năm 2012, Vụ Pháp chế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do lãnh đạo UBDT giao. Cụ thể: Vụ Pháp chế đã tổ chức thành công 10 Hội nghị phổ biến pháp luật tại 10 tỉnh cho hơn 1200 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số của 100 xã thuộc 20 huyện; phối hợp với Ủy ban nhân dân 02 tỉnh, thành phố Đắk Lắk và Cần Thơ tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 240 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc của 16 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây nguyên và khu vực Tây Nam Bộ; tổ chức thành công 04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; xây dựng 05 bộ phim phóng sự về cuộc thi “tìm hiểu pháp luật” ở 5 tỉnh: Lạng Sơn, Sóc Trăng, Bình Thuận, Gia Lai và cuộc thi khu vực phía Bắc; Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21/03/2012 của Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012; xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 ”Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ” giai đoạn 2013-2016; xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2011-2016; ngoài ra Vụ còn thực hiện tốt công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị chức năng của các Bộ, ngành Trung ương , các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và các địa phương…

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tăng cường công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của UBDT; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ quan UBDT và các địa phương; thực hiện Tiểu Đề án 2 “tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2016”; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của UBDT và thực hiện tốt các nhiệm vụ chyên môn của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị UBDT đã đóng góp nhiều ý kiến cho bản dự thảo báo cáo tổng kết Vụ Pháp chế, đồng thời đưa ra những đề xuất, định hướng nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa Vụ Pháp chế với các Vụ, đơn vị trong UBDT, cũng như các Bộ, Ngành và các cơ quan địa phương liên quan để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT ghi nhận những thành quả Vụ Pháp chế đạt được trong năm qua 2012, Thứ trưởng nhấn mạnh: vai trò luật pháp rất quan trọng, ở nước ta các chính sách dân tộc chưa được luật hóa là vấn đề nan giải và trăn trở nhất đối với những người làm công tác dân tộc; Vụ Pháp chế cần thực hiện tốt nhiệm vụ để mang lại quyền lợi cũng như đời sống ấm no cho đồng bào dân tộc. Thứ trưởng đánh giá cao báo cáo tổng kết của Vụ Pháp chế. Phó Chủ nhiệm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm Vụ Pháp chế cần thực hiện trong năm 2013: phát huy truyền thống đoàn kết; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành công việc được giao, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; củng cố hoàn thiện bộ máy cán bộ; tiếp tục thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP. Trong công tác tuyên truyền, cần làm tốt công tác phổ biến pháp luật; thực hiện Tiểu Đề án 2 “tuyên truyền, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo cema.gov.vn

Sơn Nam