Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS tại huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31/08/2018 Lượt xem: 1083 In bài viết

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện Ban Dân tộc, Sở Tư pháp tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp huyện Mường Khương; cùng hơn 100 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc của tỉnh, huyện, xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, người có uy tín và nông dân sản xuất giỏi của 10 xã thuộc huyện Mường Khương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Vụ Pháp chế (UBDT), Ban Dân tộc và Sở Tư pháp tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Bảo về môi trường; Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”…

Toàn cảnh Hội nghị

Với các kiến thức được truyền đạt, các đại biểu đã hiểu rõ hơn các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, khi trở về địa phương sẽ trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống. Qua đó, nhằm giúp đồng bào nâng cao hiểu biết về pháp luật, vận dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Trần Đăng Tiến