Họp Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi

20/09/2018 Lượt xem: 1577 In bài viết

Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”, và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2018 của UBDT, cuốn Sổ tay được xây dựng theo dạng các câu hỏi đáp, tình huống pháp luật về 2 nội dung:

Nội dung 1: Quyền nhân thân, quyền tài sản; quyền dùng tiếng nói và chữ viết của người DTTS; quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; quyền học tập; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước.

Nội dung 2: Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG về nông thôn mới; chính sách vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, đối với người DTTS; chính sách hỗ trợ phát triển thương mại, xúc tiến thương mại, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, hội chợ thương mại đối với vùng DTTS và miền núi; chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; chính sách phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ đối với vùng DTTS và miền núi.

Theo dự thảo, cuốn Sổ tay gồm 208 câu hỏi đáp, các tình huống pháp luật, được bố cục vào 13 nhóm lĩnh vực liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và một số chương trình, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật liên quan để đồng bào tìm hiểu, vận dụng.

Đóng góp vào dự thảo cuốn Sổ tay, các thành viên hội đồng đã có những thảo luận, góp ý chi tiết, tập trung vào một số nội dung như: bố cục lại theo nhóm lĩnh vực; cập nhật các văn bản, chính sách mới; tránh dẫn chiếu quá nhiều văn bản, thống nhất cách viết tên văn bản; tăng cường thông tin về nghĩa vụ của người dân, trợ giúp pháp lý, nhận thức về tiêu chí hộ nghèo và cận nghèo… ; biên tập lại câu hỏi và nội dung trả lời theo hướng ngắn gọn, trả lời trực diện, dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo tính tuyên truyền theo nhiều chiều.

Kết luận buổi làm việc, ông Lý Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trân trọng cám ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng đến từ các bộ, ngành. Ban Soạn thảo sẽ nghiên cứu chi tiết, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện nội dung cuốn Sổ tay theo hướng: Bố cục đảm bảo tính nội dung, khoa học; kịp thời cập nhật các văn bản, chính sách mới, hạn chế dẫn nhiều văn bản; tăng cường cho câu hỏi đáp, câu hỏi tình huống ngắn gọn; nội dung câu hỏi thiết thực với nhu cầu thực tiễn của đồng bào vùng DTTS và miền núi và bổ sung thêm câu hỏi đáp phù hợp. Đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục góp ý, chỉnh sửa chi tiết và bổ sung thêm các nội dung hỏi đáp, gửi về Ban Soạn thảo để tổng hợp, hoàn thiện.

Việt Cường