Ban Dân tộc Đắk Lắk tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

03/06/2022 Lượt xem: 518 In bài viết

Quang cảnh Hội nghị

Xác định nhiệm vụ phổ biếngiáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi, là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS.

Theo đó, giai đoạn 2017-2021, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các cơ quan báo, đài và UBND các huyện, UBND xã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS, với 850 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; Một số thông tin đối ngoại về lĩnh vực công tác dân tộc; Đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc; Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS trong tình hình mới; Tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS ; Tuyên truyền về quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Đồng thời, biên soạn 9.785 cuốn sổ tay Hỏi - Đáp và 20.000 tờ rơi về Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (song ngữ Việt - Ê Đê) cấp phát tại các xã có số đông người đồng bào DTTS sinh sống. Lồng ghép với đề án mục tiêu như Đề án 498 về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; Đề án 1898 về hỗ trợ các hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS. Ngoài ra, các Sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động lồng ghép các chương trình khác, tích cực phối hợp triển khai thực hiện.

Qua 5 năm thực hiện, Đề án đã kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Từ đó đã giúp cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, yên tâm tập trung lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương… Góp phần, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương, xây dựng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.

Trong giai đoạn tiếp theo, Đắk Lắk tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(baodantoc.vn)