Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số lĩnh vực pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bình Liêu

30/05/2022 Lượt xem: 579 In bài viết

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục, pháp luật (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh) phổ biến pháp luật tại hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên giới thiệu một số quy định pháp luật pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em; chính sách đối với người dân tộc thiểu số…) (dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em; chính sách đối với người dân tộc thiểu số…)

Qua Hội nghị, các cán bộ cơ sở của các xã, phường trên địa bàn thành phố Móng Cái được trang bị thêm kiến thức pháp luật pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em; chính sách đối với người dân tộc thiểu số…). Từ đó thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân./.

 

Quang cảnh Hội nghị

(pbgdpl.quangninh.gov.vn)