Phổ biến thông tin, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

31/05/2022 Lượt xem: 1017 In bài viết

Hội nghị cung cấp, phổ biến các chuyên đề liên quan đến dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự được cung cấp, phổ biến các chuyên đề: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025; chính sách dân tộc đặc thù tỉnh Đắk Nông đang triển khai thực hiện; kết quả và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện nay…

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đắk Nông luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh luôn quyết liệt trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười, hai năm qua, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Đắk Nông đã đạt những kết quả nổi bật về nhiều mặt. Nổi bật là tổng thu ngân sách đạt mức kỷ lục, thu hút đầu tư được cải thiện với nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai…, là những động lực lớn để tỉnh tiếp tục phát triển. Đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của các cấp, các ngành, còn có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào. Tỉnh Đắk Nông mong muốn những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, bà con nói chung tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian tới, ưu tiên của tỉnh Đắk Nông là hỗ trợ, đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế; bà con cần tận dụng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, các dự án, chương trình, chính sách từ Trung ương đến địa phương.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có gần 300 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc biệt, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

(dantocmiennui.vn)