Lâm Đồng: Tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

07/06/2022 Lượt xem: 1048 In bài viết

Quang cảnh hội nghị

Tham gia tập huấn, có hơn 200 đại biểu là Người có uy tín, già làng tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS đến từ các huyện: Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông và TP. Đà Lạt.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chính trị của tỉnh cũng như trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh 5 tháng đầu năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến về các chuyên đề như: Thực hiện chính sách và phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025; Nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn hiện nay...

Hội nghị Tập huấn diễn ra từ ngày 7- 9/6, qua đó giúp cho đội ngũ già làng, Người có uy tín nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... 

(baodantoc.vn)