Quảng Ngãi: Tập huấn nghiệp vụ cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

08/06/2022 Lượt xem: 1055 In bài viết

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Theo đó, 69 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh được tập huấn các chuyên đề: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc, chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS; chức năng, nhiệm vụ của Người có uy tín; nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động của Người có uy tín đối với đồng bào DTTS trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào DTTS; phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào DTTS...

Nhân Hội nghị tập huấn này, Ban Tổ chức đã trao tặng mỗi đại biểu suất quà trị giá 500 ngàn đồng và cấp phát radio để phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương.

(baodantoc.vn)