Quyết định số 60/QĐ-UBDT ngày 22/02/2013 Ban hành chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc từ năm 2013 đến năm 2016

24/04/2013 Lượt xem: 829 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: TĐL]