Quyết định số 74/QĐ - UBDT ngày 23/03/2011 thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc

03/08/2012 Lượt xem: 1676 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây