Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT ngày 18/12/2008 của Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc từ năm 2008 đến năm 2012

03/08/2012 Lượt xem: 1554 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: TĐL]