Quyết định số 73/QĐ - UBDT ngày 23/03/2011 kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc

03/08/2012 Lượt xem: 1704 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 

 

[TT: NTH]