Quyết định số 52/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2012

03/08/2012 Lượt xem: 1746 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: NTH]