Cần Thơ: Triển khai Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2013 (Tiểu Đề án 2)

20/11/2013 Lượt xem: 929 In bài viết

Ông Lương Văn Trừ, Trưởng ban Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong các ngày 29, 30, 31/10 và 01/11/2013, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Phong Điền tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, Achar, Ban Quản trị các chùa Khmer và các vị có uy tín trên địa bàn 4 huyện.

Chủ trì hội nghị do ông Lương Văn Trừ, Trưởng ban Ban Dân tộc và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và pháp triển nông thôn, Phòng Dân tộc các huyện cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe triển khai các chuyên đề như: Tình hình dân tộc và công tác dân tộc thành phố Cần Thơ; Công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Ông Lương Văn Trừ triển khai tình hình công tác dân tộc

Hội nghị nhằm thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giúp bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật do Đảng và Nhà nước ban hành.

Bà Bùi Thị Xuân Thy, Phó GĐ Trung tâm TGPL Sở Tư pháp triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS

Ông Ngô Hùng Dũng, Phó phòng pháp chế Sở NN&PTNT triển khai NQ lần thứ 7

BCHTW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

Trong hội nghị, Ban Dân tộc thành phố đã lấy ý kiến khoảng 400 đại biểu tham dự qua hình thức bằng phiếu khảo sát về: thực trạng công tác tuyên truyền, thực trạng cán bộ làm công tác tuyên tuyền. Qua đó, tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, vận dụng, sáng tạo vào công tác quản lý nhà nước về dân tộc ngày càng thiết thực và có hiệu quả tích cực hơn trong thời gian tới./.

 

Phòng Pháp chế - Tuyên truyền

Theo:cantho.gov.vn

[TT:TĐL]