Hơn 350 cán bộ xã, ấp được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số

27/10/2014 Lượt xem: 1501 In bài viết

Trong tháng 4 vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Phòng Dân tộc các huyện, thành phố triển khai mở được 7 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cho hơn 350 đối tượng là cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của 7 xã: Xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành, Thành Phố Bạc Liêu; xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; xã Long Điền, huyện Đông Hải; xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân và Thị Trấn Giá Rai, huyện Giá Rai.

Các học viên tham dự lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Trần Thị Hoa Ry, TUV, Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh triển khai một số chính sách mới liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách hỗ trợ đất ở, vay vốn phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định 29; chính sách cho vay phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54; chính sách sửa đổi và bổ sung đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 18 và Chương trình 135 giai đoạn III…Ngoài ra, các học viên còn được triển khai một số điểm mới của Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 và Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhìn chung, qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cấp xã, ấp đã được nâng cao nhận thức về pháp luật; cung cấp một số thông tin cơ bản về các chính sách mới ban hành liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; hướng dẫn phương pháp và cách thức tổ chức triển khai thực hiện chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn mình phụ trách.

 

Phương Nam

Nguồn bdt.baclieu.gov.vn

[TT: TBC]