Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban Dân tộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

20/07/2012 Lượt xem: 436 In bài viết

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của UBDT, trong 6 tháng đầu năm 2012, Thường trực Hội đồng đã tích cực triển khai các kế hoạch công tác đề ra, cụ thể như: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp CTPBGDPL của Chính phủ. Thực hiện Tiểu đề án 2 theo Quyết định số 554 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Hội đồng đã tham mưu cho Lãnh đạo UBDT ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBDT, ngày 21/03/2012 phê duyệt Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2012 và triển khai thực hiện với những kết quả đạt được như: Tổ chức 9 Hội nghị phổ biến pháp luật tại 9 tỉnh; 2 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc ở các tỉnh; Triển khai thực hiện các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa (03 cuộc thi tại 03 tỉnh Sơn La, Nghệ An, Đắk Lắk; 01 cuộc thi dành cho các tỉnh khu vực phía Bắc; 01 một cuộc thi toàn quốc); Xây dựng 4 bộ phim phóng sự về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật”; Trao tặng sổ tay Hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật và nhiều đầu sách pháp luật tới các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Qua 6 tháng đầu năm, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL đã hoàn thành kế hoạch công tác của cơ quan, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, đa dạng hình thức, phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Các Hội nghị phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đưa những văn bản pháp luật đi vào thực tế đời sống.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2012, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tiếp tục triển khai các nội dung của Tiểu đề án 2 theo Quyết định số 554/QĐ-TTg, trong đó tập trung chuẩn bị cho 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật được dự kiến tổ chức trong tháng 7 - 8/2012 và chuẩn bị các nội dung cho hội nghị tuyên truyền, phố biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Vĩnh Long; Đôn đốc hoạt động 4 mô hình điểm Câu lạc bộ pháp luật tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Thái Nguyên; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tổng kết Đề án 554 và Tiểu Đề án 2; Thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 464/KH-HĐPH ngày 11/06/2012 của Hội đồng, trong đó tập trung xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện ngày pháp luật; Tổ chức 2 Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của UBDT trong quý III và quý IV.

Kết luận tại buổi họp, PCN Sơn Minh Thắng đề nghị: Hiện nay, công tác PBGDPL đã có những hình thức phù hợp, tuy nhiên cần có những hướng dẫn cụ thể đối với những vấn đề đồng bào quan tâm; cần đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và chưa làm được; rà soát kỹ các nội dung đã thực hiện để điều chỉnh công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT và công tác phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao nhất./.

Sơn Nam (Theo cema.gov.vn [TT: NQK])