Hội thảo khoa học: Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

19/07/2012 Lượt xem: 458 In bài viết

Đồng chí Sơn Phước Hoan, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, TW Hội Nông dân Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lãnh đạo và chuyên viên vụ Pháp chế UBDT; Đại biểu của 15 tỉnh khu vực phía Bắc; Một số đại biểu người có uy tín ở cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật đối với cán bộ, nhân dân luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội theo lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật những năm qua, có thể khẳng định: PBGDPL chính là khâu đầu tiên, quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc sống.

Hệ thống pháp luật của nhà nước ta được ban hành ngày càng hoàn thiện và đồng bộ hơn, điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời về công tác PBGDPL.

Ngoài việc tổ chức các Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương với những nội dung pháp luật cần thiết, gắn với cuộc sống của họ, UBDT còn tổ chức các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, Vụ Pháp chế của Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bình Thuận, Gia Lai và Sóc Trăng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, đồng thời cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có nhiều vấn đề được các đại biểu tham luận như: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức sân khấu hóa cho người dân nông thôn và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” của đồng chí Nông Đình Đán – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; “Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái” của đồng chí Nguyễn Đắc Long – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái…

Trong hai ngày làm việc, 22 bài tham luận sẽ được các đại biểu truyền tải tới Hội thảo. Thông qua Hội thảo các đại biểu đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh bạn, từ đó trở về địa phương các đại biểu sẽ phát huy những kinh nghiệm đã học được để đưa pháp luật vào cuộc sống sao cho đạt hiệu quả cao nhất./.

Sơn Nam