Người nghèo sẽ được trợ giúp và cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí

12/10/2012 Lượt xem: 340 In bài viết

Địa bàn áp dụng chính sách này là các xã nghèo không thuộc các huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới và xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Các đối tượng trên được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí gồm: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thành lập, củng cố và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Cũng theo dự thảo, định mức tài chính hỗ trợ tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo là 8 triệu đồng/xã/năm; về các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 3 triệu đồng/thôn, bản/năm.

Đối với hoạt động thành lập, củng cố và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo và tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, dự thảo quy định là 6 triệu đồng/xã/năm (500.000 đồng/xã/lần sinh hoạt/tháng); 2 triệu đồng/thôn, bản/năm.

Đồng thời, dự thảo cũng quy định rõ: Định mức biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác; thu và sao băng cát-xét, đĩa CD bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số là 2 triệu đồng/xã/năm; 500.000 đồng/thôn, bản/năm.

Trọng Thủy (Theo: baotintuc.vn [TT: TĐL])