Hòa Bình: Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

07/05/2022 Lượt xem: 1171 In bài viết

Năm học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn tích cực phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

Tuy vậy, đánh giá của cơ quan chuyên môn cho thấy, trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế về bình đẳng giới; vẫn tồn tại hủ tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tục ma chay, cưới xin, mê tín dị đoan, rượu chè và các tệ nạn xã hội. Việc vi phạm pháp luật về giao thông, đất đai, hôn nhân gia đình… khá phổ biến. Ngoài ra, còn tình trạng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy... Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định ANTT vùng đồng bào DTTS và miền núi, kìm chế sự phát triển.

Do vậy, giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ANCT - TTATXH, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc.

Theo đó, các cấp, ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá, kích động của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trong vùng DTTS. Tập trung chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật các vụ việc khiếu kiện có liên quan đến đồng bào dân tộc, tránh để xảy ra điểm nóng.

Đặc biệt mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là: 100% đồng bào các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được tiếp cận thông tin về công tác dân tộc, chính sách dân tộc qua phương tiện thông tin đại chúng. 100% già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS được cung cấp tài liệu nội dung về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 80% già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo thôn ĐBKK trong đồng bào DTTS được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy tính gương mẫu của CB, CC, VC trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh tuân thủ, chấp hành pháp luật và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên vùng ĐBKK, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có nguy cơ xảy ra nhiều vi phạm pháp luật; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực trong tổ chức thực hiện; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc đảm bảo có kỹ năng nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật, biết tiếng DTTS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nhận thức của đồng bào vùng DTTS và miền núi để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia thực hiện chính sách dân tộc. Xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền ở các xã, thôn ĐBKK, các trường học… nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS.

(baohoabinh.com.vn)