Công văn số 2873/BTP-PBGDPL ban hành ngày 13/04/2012 của Bộ Tư Pháp

23/07/2012 Lượt xem: 1225 In bài viết

Hướng dẫn thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” năm 2012

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: TĐL]

Tin khác