Quyết định số 02/QĐ-BĐH ngày 31/08/2012 ban hành Quy chế, Thể lệ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012

07/09/2012 Lượt xem: 2852 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây