Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 12/03/2008 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

23/07/2012 Lượt xem: 1160 In bài viết

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: TĐL]