Đắc Lắc: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên

25/07/2014 Lượt xem: 659 In bài viết

Hội nghị tập trung quán triệt các văn bản của Ban chỉ đạo Đề án của Bộ Quốc phòng; các quyết định, quy chế, kế hoạch thực hiện Đề án của Ban chỉ đạo Đề án của tỉnh Đắc Lắc. Hội nghị thống nhất địa bàn triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016” của tỉnh Đắc Lắc gồm các xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), Ia Rvê, Ea Bung và Ya Lốp (huyện Ea Súp) có tổng số dân hơn 20 nghìn người. Đây là khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của tỉnh Đắc Lắc, tuy nhiên do đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, những hiểu biết pháp luật của bà con hạn chế, dẫn tới còn xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật, như phá rừng trái phép, vi phạm quy chế biên giới, mua bán và sử dụng ma túy, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản, khiếu kiện đông người kéo dài phức tạp. Một số nơi còn để cho các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa phỉnh, lôi kéo vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, việc thực hiện Đề án là vô cùng cấp thiết, không những nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, mà còn góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh Đắc Lắc xác định những công việc trọng tâm, cần triển khai là: Kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong Bộ đội Biên phòng, các huyện và các xã biên giới; in ấn, phát hành tài liệu và hình thành các tủ sách pháp luật tại các xã biên giới; thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới 100% cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân, tự vệ trên tuyến biên giới và tới đại bộ phận nhân dân các xã biên giới; mở rộng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thường xuyên của Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân, tự vệ trên tuyến biên giới; tổ chức xét xử lưu động các vụ án vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn biên giới.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh Đắc Lắc thống nhất những nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 1 từ năm 2014 đến tháng 6-2015 là: Tập trung tuyên truyền phổ biến Hiến pháp năm 2013; phổ biến những quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh biên giới, đất đai, môi trường, khiếu nại, tố cáo cùng những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.


Bình Định

Nguồn qdnd.vn

[TT: TBC]