Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để giảm thiểu tảo hôn ở xã biên giới

13/06/2022 Lượt xem: 524 In bài viết

Ra mắt các thành viên trong mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

Ra mắt các thành viên trong mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

Ông Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tập huấn cho các thành viên tham gia mô hình

Trong năm 2020, trên địa bàn xã có khoảng 10% các cặp hôn nhân tảo hôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy: Đói nghèo, thể trạng người mẹ chưa phát triển đầy đủ, tâm lý chưa ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng dân số, con sinh non, chết lưu hoặc mang nhiều dị tật… Vì thế, mô hình ra mắt với kỳ vọng sẽ kéo giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tập huấn cho các thành viên trong mô hình

Mô hình ra mắt với 20 thành viên, sẽ tập trung tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã về Luật Hôn nhân và gia đình, nhất là tuyên truyền hậu quả của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, kinh tế - xã hội, phương diện pháp luật; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nội dung gần gũi dễ tiếp nhận để đồng bào dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, phối hợp tổ chức định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tập trung xây dựng các mô hình kinh tế cho thanh niên, người trong độ tuổi lao động trên địa bàn…/.

(baodantoc.vn)