Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số

03/11/2014 Lượt xem: 709 In bài viết

Tại buổi tuyên truyền, người dân đã được nghe đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Tỉnh ủy viên, Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu thông tin một số điều của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013) và Luật Đất đai sửa đổi có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống mua bán người; tình hình biển đông và các chính sách mới ban hành có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.


Theo Kế hoạch Ban Dân tộc dự kiến sẽ tổ chức tuyên truyền 10 cuộc và chia làm 02 đợt. Đợt 1: 05 cuộc tại ấp Giồng Giữa B, ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; ấp Vĩnh Kiểu, Xã Vĩnh Thịnh và ấp Vĩnh Thạnh, ấp 14 của Xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Thời gian trong tháng 7 và đợt 2 sẽ dự kiến vào tháng 10.

Mục đích tuyên truyền lần này ngoài việc lắng nghe tâm tư, tình cảm của người dân, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong việc thụ hưởng các chính sách của người dân thì còn nhằm mục đích nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành thói quen “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác, từng bước vận dụng pháp luật một cách có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời giúp người dân nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách mới ban hành có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Để qua đó triển khai thực hiện có hiệu quả đúng theo quy định, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chí Thuận

Nguồn bdt.baclieu.gov.vn

[TT: TBC]