Tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

03/11/2014 Lượt xem: 2083 In bài viết

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo cho rằng, muốn tuyên truyền được chủ trương, chính sách, pháp luật đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số cần phải có kinh phí. Vì, muốn đồng bào đi họp phải thường tặng vật phẩm kèm theo. Bên cạnh đó, để tuyên truyền được pháp luật đến đồng bào, báo cáo viên phải biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào, nói ngắn ngọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Có ý kiến còn cho rằng, người cán bộ khi đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số phải thực lòng, cái gì làm được thì hứa; không được hứa rồi bỏ đó không thực hiện, làm như vậy mất lòng tin trong đồng bào, khó tuyên truyền cho về sau. Trong tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng cần đặc biệt coi trọng tới đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phương Hằng

Nguồn baodongnai.com.vn

[TT: TBC]