Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

13/05/2022 Lượt xem: 549 In bài viết

Tỉnh ủy viên, Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2021

Tham dự Hội nghị có đồng chí Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và 40 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS của các huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp các thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2021 và phướng hướng nhiệm vụ 2022; Kế hoạch số 246/KH-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu còn được đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022; Bảo hiểm Xã hội tỉnh cung cấp thông tin về những chính sách khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và vận động đồng bào tham gia bảo hiểm y tế.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tại Hội nghị, Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2021.

(baodantoc.vn)